Parametry materiału

Wartość współczynnika lambda wyraża zdolność materiału do ograniczania strat energii. Średnia wartość współczynnika lambda jest parametrem wykorzystywanym do obliczania rzeczywistych strat ciepła w sieci przewodów rurowych przenoszących gazy i ciecze z jednego miejsca do drugiego i w przypadku rozdzielania mediów. Wartości współczynnika lambda oblicza się, przyjmując za podstawę odcinek rury o podanych wymiarach .

Mogą one jednak także posłużyć do obliczenia strat ciepła w odcinkach rur o innych wymiarach, jeśli te odcinki są wytwarzane w ten sam sposób.