Przemysł spożywczy

Podnoszenie standardów w zakresie higieny i trwałości użytkowej

Przemysł spożywczy stanowi dla firmy LOGSTOR główną obsługiwaną dziedzinę przemysłu, ponieważ jest to szeroki sektor, który obejmuje w zasadzie cały nasz asortyment produktów. Przy pracy w takich segmentach jak np. systemy chłodzenia i systemy technologiczne możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności – zwłaszcza gdy nasze rozwiązania gwarantują co najmniej 30 lat niezawodnej trwałości użytkowej.

Dowiedz się więcej

Narzędzia Narzędzia
Przemysł naftowy i chemiczny

Najlepsza w branży jakość i bezpieczeństwo dla środowiska

Operatorzy z branży przemysłu naftowego i chemicznego transportują media, które mogą, w większym lub mniejszym stopniu, być szkodliwe dla ludzi i środowiska. To dlatego izolacja rur firmy LOGSTOR jest najlepszym wyborem, gdy wymagany jest wbudowany system nadzoru i wykrywanie ciepła przez system LOGSTOR Detect. 

Dowiedz się więcej

Przemysł farmaceutyczny

Optymalizacja zużycia energii we wrażliwych środowiskach produkcyjnych

Przemysł farmaceutyczny to szczególny sektor o rygorystycznych wymogach produkcyjnych, gdzie nie ma miejsca na kompromis pod względem jakości i ustalonych norm. Studia przypadków przygotowane przez LOGSTOR dokumentują fakt, że optymalizację zużycia energii zwykle można posunąć jeszcze o krok dalej – z korzyścią dla klienta i środowiska naturalnego.

Dowiedz się więcej

Woda i kanalizacja

Odpowiedzialne unieszkodliwianie ścieków z korzyścią dla ludzi i środowiska

Obsługa sieci wodnej i kanalizacji w sposób nieszkodliwy dla środowiska stanowi wysoki priorytet we wszystkich rozwiązaniach LOGSTOR. Firma LOGSTOR opracowała podwójny rurociąg, który przenosi wodę i ścieki w tej samej ogrzewanej rurze. Rozwiązania typu U-Pipe zapewniające obróbkę cieplną są zainstalowane tuż pod poziomem gruntu, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze podczas montażu i eksploatacji. Rozwiązania te również mają gwarantowaną trwałość użytkową wynoszącą co najmniej 30 lat.

Dowiedz się więcej

Inne branże

Usprawnienia energetyczne dla wszystkich branż

Firmy produkcyjne zwykle potrzebują rozwiązań w zakresie rurociągów potrzebnych przy produkcji elementów metalowych i części z tworzyw sztucznych, a nawet samochodów. Cechą wspólną dla wszystkich tych branż jest fakt, że rozwiązania LOGSTOR gwarantują im 30 lat wolności od przestojów produkcyjnych dla celów konserwacji i napraw. Wszystkie branże mogą zoptymalizować zużycie energii w swoich instalacjach produkcyjnych – choć zazwyczaj o tym nie wiedzą.

Dowiedz się więcej