Dla ośrodków hotelowych na wyspach Morza Karaibskiego koszty energii przeznaczonej na klimatyzację to znaczna część całkowitych kosztów operacyjnych. W cenie są obecnie nowe, tańsze i bardziej zrównoważone rozwiązania, a chłodnictwo zdalaczynne daje te możliwości.

W Republice Dominikany lokalne przedsiębiorstwo energetyczne CEPM jest operatorem elektrociepłowni. Poza produkcją energii elektrycznej zakład wykorzystuje nadwyżki ciepła powstałe w wyniku tego procesu. Zamiast pozwolić, aby ciepło znikało w powietrzu lub w wodzie, ciepło w postaci gorącej wody o temperaturze 120°C transportowane jest do hoteli i pobliskich ośrodków za pośrednictwem rurociągu.

Za pomocą chłodziarek absorpcyjnych gorąca woda zamienia się w przyjemny chłód, natomiast mniejsza część w ciepłą wodę użytkową dzięki wymiennikom ciepła. Przy temperaturze wynoszącej w lecie ponad 35°C goście hotelowi oprócz chłodzenia wszystkich pomieszczeń i obiektów wymagają również możliwości wzięcia ciepłego prysznica i cenią sobie to udogodnienie.

W ten sposób w podłączonych do sieci hotelach nadmiar energii z elektrowni zastępuje lokalną produkcję energii chłodniczej i ciepłej wody użytkowej. Tym samym możliwe jest osiągnięcie rocznych oszczędności energii na poziomie przynajmniej 40 000 MWh, co jest równe ok. 9500 t oleju opałowego. Wielkim zwycięzcą jest przy tym także środowisko naturalne, ponieważ oszczędności na zużyciu oleju opałowego redukują emisję CO2 do środowiska o 28 000 ton rocznie.

W przypadku tego projektu gmina zdecydowała się na system rur preizolowanych firmy LOGSTOR składający się z 12 km rur preizolowanych.

Systemy rur preizolowanych to nowy produkt i nowa koncepcja w regionie Morza Karaibskiego. Dlatego decyzje w sprawie komponentów i konstrukcji podjęto z myślą o tym, aby instalacja na miejscu była prosta i łatwa.

Przy projekcie wykorzystano koncepcję E-muf, ponieważ skracają one przebieg trasy i ilość łuków.

W projekcie wykorzystano złącza termokurczliwe BX. Wybrano je ze względu na łatwość instalacji wykonywanej w jednym procesie, dzięki temu, że ich izolację wykonuje się przy pomocy łupków izolacyjnych i bez użycia specjalnych narzędzi. Poza tym szybko się je instaluje i łatwo jest przeszkolić nowych monterów w zakresie ich prawidłowej instalacji. Szkolenie lokalnych monterów zostało przeprowadzone przez techników LOGSTOR na miejscu instalacji.

W izolacji dostarczonych rur osadzono druty miedziane połączone następnie ze sobą na całej długości rury. W przyszłości okresowe pomiary systemu będą identyfikować ewentualne nieszczelności w systemie oraz przedostawanie się wody do izolacji, co będzie można naprawić przed poważnym uszkodzeniem systemu.

Dostawa z LOGSTOR w skrócie:
• 12 000 metrów rur preizolowanych w rozmiarach od DN 200 do DN 350, z których rozmiar DN 350 stanowił większość instalacji.
• Złącza termokurczliwe BX
• Szkolenia dla monterów na miejscu instalacji w zakresie obsługi systemu LOGSTOR i montażu złączy.
• Instalacja i przekazanie do eksploatacji w 2012 r.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z następującą osobą:

 

Tommy Lorenzen 

Regionalny Kierownik Sprzedaży, LOGSTOR 

E-mail:  tol@logstor.com

 

Jean Laganiere 

Urecon

LOGSTORs repræsentant i Canada og USA

E-mail:  j.laganiere@urecon.com​