Krajowa polityka energetyczna Danii określa ogrzewanie zdalaczynne jako jeden z głównych czynników przyczyniający się do uwolnienia sektora grzewczego od paliw kopalnych. Ogrzewanie zdalaczynne można wytwarzać przy pomocy dowolnego rodzaju energii pierwotnej i zapewnia ono elastyczność w przypadku przejścia z jednego źródła energii na drugie.

Miasto Marstal znajduje się na wyspie Aero. Przedsiębiorstwo zapewniające ogrzewanie zdalaczynne stanowi spółdzielczą własność mieszkańców. Lata temu podjęli oni wyzwanie polegające na zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych do ogrzewania i skoncentrowali się na energii ze słońca.

Obecnie ogrzewanie zdalaczynne w Marstal opiera się w 100% na źródłach energii odnawialnej. Miasto obsługuje drugi co do wielkości na świecie system ogrzewania wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i generuje 30% ciepła z energii słonecznej, podczas gdy 70% pochodzi ze spalania biooleju.

Istniejący system ogrzewania słonecznego to kolektory słoneczne o powierzchni ponad 18 000 metrów kwadratowych. W ostatnich latach system został dalej rozwinięty przez powiększenie powierzchni o dodatkowe 15 000 metrów kwadratowych i montaż nowego systemu przechowywania energii cieplnej o pojemności 75 000 metrów sześciennych. Ta rozbudowa nosi nazwę projektu Sunstore 4.

Marstal ma aktualnie 1550 konsumentów ogrzewania zdalaczynnego, a po wdrożeniu w 2014 r. projektu Sunstore 4 otrzymają 55% energii z ciepła słonecznego, a 45% z lokalnie produkowanej biomasy.

Została opracowana technika sterowania, która kontroluje pompy w zależności od napływu światła. Technika ta ma między innymi zaowocować oszczędnościami energii na poziomie 75% w odniesieniu do mocy pompowania oprócz zwiększonej sprawności kolektorów słonecznych, a obecnie technika ta jest stosowana przez większość dużych grzewczych instalacji solarnych.

Miastu Marstal rury preizolowane dostarcza firma LOGSTOR.

Więcej dodatkowych informacji znajduje się na stronie:

http://www.solarmarstal.dk​