Krajowa polityka energetyczna Danii określa ogrzewanie zdalaczynne jako jeden z głównych czynników przyczyniający się do uwolnienia sektora grzewczego od paliw kopalnych. Ogrzewanie zdalaczynne można wytwarzać przy pomocy dowolnego rodzaju energii pierwotnej i zapewnia ono elastyczność w przypadku przejścia z jednego źródła energii na drugie.

Obecnie ponad 60% wszystkich domów w Danii jest ogrzewanych metodą ogrzewania zdalaczynnego, a celem jest zwiększenie tego odsetka do 75%. Obejmuje to również przejście z ogrzewania gazem ziemnym na ogrzewanie zdalaczynne. Dawna wieś Himmelev obejmuje w zasadzie 1500 domów jednorodzinnych i jest obecnie częścią miasta Roskilde znajdującego się na wschód od Kopenhagi. W przyszłości w Himmelev ogrzewanie zdalaczynne zastąpi gaz ziemny jako źródło ogrzewania.

Przesyłanie ciepła na terenie Kopenhagi i w jej okolicach należy do dwóch wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Firma VEKS jest odpowiedzialna za ułożenie nowej linii przesyłowej do Himmelev oraz za przyszłe dostarczanie ogrzewania zdalaczynnego. Główne źródła energii to kogeneracja energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biomasę oraz ciepło ze spalarni.

Sieć rozdzielcza jest własnością spółki komunalnej Roskilde Forsyning A/S i jest przez nią zarządzana.

LOGSTOR dostarcza rurociągi do systemu przesyłowego, a także sieci rozdzielczej i przyłącza do budynku dla każdego pojedynczego domu.

Linia przesyłowa ma 7,3 km długości i składa się z dwóch rur pojedynczych – jednej dla zasilania i jednej dla powrotu. Firma LOGSTOR buduje połączenie pomiędzy istniejącą siecią VEKS z Riso a stacją wymienników ciepła w Himmelev, gdzie przedsiębiorstwo Roskilde Forsyning przejmuje na siebie rozprowadzanie ciepła.

Do projektu systemu rur przesyłowych wykorzystano koncepcję E-mufy w połączeniu z rurami giętymi, ponieważ skraca to przebieg trasy i ilość łuków.

Do wykonania połączeń wybrano złącza EW instalowane przez certyfikowanych monterów LOGSTOR. Jest to złącze zgrzewane przy użyciu zgrzewarki LOGSTOR Weldmaster. LOGSTOR Weldmaster kontroluje proces zgrzewania i rejestruje w dokumentacji wszystkie dane i położenie geograficzne każdego złącza.

Rury wykorzystywane do linii przesyłowej mają wbudowane druty miedziane do nadzoru nad systemem.

Dostawa systemu rur przesyłowych z LOGSTOR w skrócie:
• 4600 metrów rur o wymiarach DN 250
• 9900 metrów rur o wymiarach DN 200
• Złącza EW
• Instalacja złączy EW
• Instalacja 2012/2013 r. i przekazanie do eksploatacji w 2013 r.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z następującą osobą:

Jan Dommerby

Regionalny Kierownik Sprzedaży, LOGSTOR 

jdo@logstor.com

http://www.veks.dk/da