Zmiany cen surowców

Informacja dla Klientów Lipiec 2018 r

Rynek i ceny czterech głównych surowców stosowanych do produkcji systemów rur preizolowanych zależą od popytu i podaży; jednak także od szeregu innych globalnych czynników. Dlatego prognozy dotyczące zmian cen tych surowców są dosyć trudne. Dotyczy to również sytuacji, jaka miała miejsce w pierwszym półroczu 2018 r., kiedy to pod koniec ubiegłego roku ceny uległy zmianie. Jednakże całkowity ich wpływ na cenę systemów rur preizolowanych mieści się w granicach i założeniach stanowiących podstawę Cennika LOGSTOR 02/18. Poniżej znajduje się krótki opis sytuacji dla każdego z czterech komponentów:

  • Stal - cena stali wzrosła bardziej niż się spodziewaliśmy. Jest teraz o około 5% wyższa niż w ostatnim kwartale 2017 r. Wprowadzenie amerykańskich ceł na europejską stal pozostawia duży znak zapytania na temat przyszłych trendów; jednak inne globalne czynniki również mogą nieprzewidywalnie zmienić tą sytuację.
  • Polietylen - materiał stosowany do produkcji płaszcza, jego globalne zapotrzebowanie zwiększyło się w pierwszej połowie 2018 r. Cena monomeru (cena bazowa dla polietylenu) osiągnęła najwyższy poziom od trzech lat. Dodatkowo wzrost cen ropy sprzyja wzrostowi cen tego surowca, mając bezpośredni wpływ na polietylen.
  • - Poliole / izocyjaniany - w pierwszej połowie 2018 r. ceny tych dwóch surowców do produkcji izolacji wykazywały pewną stabilizację.
    • Izocyjanian - stabilna globalna podaż w połączeniu ze słabszym popytem spowodowała nieoczekiwaną niewielką obniżkę cen. Po stałych wzrostach, mających miejsce od drugiego kwartału 2016 r. do czwartego kwartału 2017 r. trend ten został przełamany w pierwszym kwartale 2018 r. Obecnie w drugim kwartale 2018 r. cena jest o około 9% niższa niż w ostatnim kwartale 2017 r.
    • Poliol - cena tego surowca zwykle idzie równolegle w parze z ceną izocyjanianu; jednak w pierwszym kwartale 2018 r. ten trend się zmienił, a cena poliolu w porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r wzrosła. Cena w drugim kwartale 2018 r. wzrosła o około 3%. 

Podsumowując, w trzecim kwartale 2018 r. nie spodziewamy się znaczących zmian surowców, dlaczego podstawą dla ofert i zamówień w tym okresie pozostanie cennik LOGSTOR 02/18.