Informacja o połączeniu Spółek LOGSTOR Polska Sp. z o.o. oraz LOGSTOR International Sp. z o.o.

Z dniem 31.12.2021 r. nastąpiło połączenie Spółek LOGSTOR Polska Sp. z o.o. oraz LOGSTOR International Sp. z o.o. – od tego dnia LOGSTOR International Sp. z o.o. wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki LOGSTOR Polska Sp. z o.o. i staje się nowym pracodawcą.

Zawiadomienie o połączeniu Spółek

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)