Dostosowanie cen produktów LOGSTOR

Podczas gdy większość krajów wciąż zmaga się ze zdrowotnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa, cała gospodarka światowa znajduje się w fazie szybkiego ożywienia, prowadzącego do silnego i bezprecedensowego popytu na surowce. Wiele branż mierzy się z niedoborem dostaw w połączeniu z szybko rosnącymi cenami.

Wraz z ostatni kwartałem 2020, obserwujemy w naszym sektorze stały wzrost cen surowców, który przyspieszył na początku 2021 roku. Wszystkie prognozy pokazują, że trend ten będzie się utrzymywał przez cały rok 2021.

LOGSTOR, mając długotrwałe relacje z najlepszymi dostawcami surowców, zawsze był w stanie zapewnić ciągłość dostaw - również w 2020 r., podczas gdy inne źródła zaopatrzenia były poważnie zagrożone przez pandemię.

Ponieważ wzrost cen surowców dotyczy około 85% materiałów używanych do produkcji w LOGSTOR tj. stali (rura przewodowa), poliuretanu (pianka izolacyjna) i polietylenu (płaszcz), w zależności od kategorii produktu i konkretnego projektu, LOGSTOR ogłasza ogólny wzrost cen w przedziale 12-18%, wiążący dla nowych zamówień, złożonych po 5/02/ 2021.

Ciepłownictwo to branża rozwijająca się. Przyczynia się do zapewniania przystępnego cenowo ogrzewania w wielu domach, jednocześnie zajmując się najważniejszymi celami klimatycznymi dotyczącymi ograniczenia emisji, przejścia na odnawialne źródła energii, a także zwiększonej efektywności energetycznej. Nie można zaprzeczyć, że sieć ciepłownicza jest drogą do osiągnięcia bardziej ekologicznego społeczeństwa - a my jesteśmy zobowiązani do tego, aby być jego częścią.

Kilka faktów dotyczących surowców:

Wzrost ceny Poliolu / izocyjanianu, czyli dwóch głównych składników izolacji poliuretanowej. W styczniu izocyjanian odnotował gwałtowny 15% wzrost cen w stosunku do grudnia 2020. Nie ma przesłanek ku spowolnieniu tego trendu. Przeważnie poliol podążał za zmianami cen izocyjanianu, ale w nieco wolniejszym tempie – od grudnia 2020, odnotowano około 5% wzrost cen. Spodziewamy się, że w 2021 roku cena poliolu będzie nadal rosła, podobnie jak cena izocyjanianu.

Ceny stali, która ma największy udział w produktach, systematycznie rosły w ostatnim kwartale 2020. W grudniu i styczniu wzrost ten przyspieszył do poziomu powyżej 25%. W przypadku stali jest wiele czynników decydujących o poziomie cen surowca. Ogólnie popyt jest wyższy niż podaż i oczekuje się, że ta perspektywa utrzyma się w roku 2021.

Polietylen, czyli granulat, stosowany do produkcji płaszcza, wpisał się w ten sam trend i odnotował od grudnia 2020 roku 12% wzrost cen.

Nie jesteśmy oczywiście w stanie przewidzieć przebiegu sytuacji na przestrzeni całego roku, ale ograniczenia podaży i wysoki popyt na surowce, utrzymujące się w pierwszej połowie 2021 r., z pewnością będą skutkowały wzrostem ich cen.

W związku z powyższym jesteśmy zobligowani do dostosowania cen naszych produktów, a o dalszym rozwoju sytuacji w roku 2021, będą Państwo na bieżąco informowani.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji lub nowych cen, prosimy o kontakt z przedstawicielem LOGSTOR.

Dziękujemy za współpracę z LOGSTOR i nie możemy się doczekać jej dalszej kontynuacji.

 

Z poważaniem,
LOGSTOR

Kim Christensen, CEO

 

Wersja PDF