Våra LOGSTOR INDUSTRY EXPERTER höjer ribban ...

... och är redo att erbjuda dig våra unika förisolerade rörsystem för industriella applikationer!

Höga krav på bra kvalitet, hygien samt fokus på CO₂-utsläpp har aldrig varit viktigare inom livsmedelsindustrin, som är vårt största industriområde. Vi överträffar dessa krav och etablerar därmed en status som den självklara leverantören av standard- och speciallösningar för livsmedelssektorn.
 
Det är dock viktigt att betona att LOGSTOR-industri har produkter som lämpar sig för industrier till långt mer än livsmedels industrin:
 
• Olje- och kemisk industri
• Läkemedelsindustri
• Gruvindustri
• Pappers bruk och skogs industri
• Stålverk
• Avlopp Biogas
 
”Under de följande veckorna kommer vi att presentera vårt branschsegment, dess kompletta lösningsprogram, tjänster och mycket mer, vilket tar boert tvivel om varför du inte ska välja oss som din partner för industriella applikationer. Jag ser fram emot att samarbeta med dig i ditt nästa industriprojekt", säger Conny Ivarsson, försäljningschef för Sverige och Norge.

Under tiden, kolla in vårt tekniska material:

https://bit.ly/2S2kuNk
https://bit.ly/2QA6zhc

Och hålla samtidigt öje med flera informationer på våra sociala medier.