LOGSTOR levererar rör till Sveriges största solvärmeanläggning

Absolicon Solar Collector AB bygger Sveriges största solvärmeanläggning Högslätten 2023 Solar Thermal Park Absolicon AB i Härnösand. Anläggningen använder sig av en koncentrerad solvärmeteknik som tillåter högre temperaturer och verkningsgrad lämplig för fjärrvärme. Till detta projekt som stöds av Energimyndigheten har LOGSTOR levererat rör.

Anläggningen byggs i två steg och blir totalt 3000 m². Det första spadtaget som togs i oktober 2020 inleder den första etappen som beräknas vara färdig i mars 2021. Anläggningen kommer förutom att leverera fjärrvärme till Härnösands Energi & Miljö också bli en demonstrationsanläggning för industriell solvärme.

LOGSTOR har med sin tidigare erfarenhet från större solvärmeprojekt i övriga Europa kunnat bistå med ett tekniskt utförande som säkrar ett hållbart rörsystem. Den stora utmaningen med rör till solvärmesystem är expansionsupptagning på grund av de stora och snabba skiftningarna i temperatur. Till största delen har rör enligt normal fjärrvärmestandard kunnat användas med tillpassning av vissa specialdelar. Totalt levererades 800 meter rör i olika dimensioner till den första etappen.

LOGSTOR ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Absolicon Solar Collector AB.

https://www.solarthermalworld.org/news/construction-largest-swedish-sdh-plant-parabolics