Viranomaiset

LOGSTORilla on yli 50 vuoden kokemus erikoissuunniteltujen putkistojärjestelmien toimituksista sekä lämpöverkkojen perustamisista erityyppisiin ja kokoisiin kaupunkeihin. Toimituksen täsmällisyys on kaukolämpöverkkojen asennustyössä ratkaisevan tärkeää. Ja onnistuneessa projektissa on myös ammattimainen koordinointi eri toimijoiden välillä merkittävässä asemassa. 

LOGSTORin osaava tuki on käytettävissä projektin joka vaiheessa. Neuvonta pitää kaiken koossa, kun tiesulkujen, yllättävien tilanteiden ja muita putkistoja koskevien sopimusten täytyy muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Vastuullisuus on LOGSTORin DNA:ssa. Toimitamme aina integroituja ratkaisuja sopimusten mukaisesti – ratkaisuja, jotka vaativat vähän huoltoa, mutta jotka ovat hyödyllisiä ihmisille sekä ympäristölle.

Vastuullisuus on LOGSTORin DNA:ssa. Toimitamme aina integroituja ratkaisuja sopimusten mukaisesti – ratkaisuja, jotka vaativat vähän huoltoa, mutta jotka ovat hyödyllisiä ihmisille sekä ympäristölle.

Kaikki LOGSTORin kaukolämpöratkaisut ovat lähes täysin huoltovapaita. Niillä on minimaalinen lämpöhäviö. Erityisesti kehitetty valvontatekniika tarkoittaa, että todellinen tilanne putkistossa on aina täysin hallinnassa. Näin kaikki virheet havaitaan aikaisessa vaiheessa, jolloin vältytään turhilta vahingoilta ja keskeytyksiltä. 

Järjestelmä takaa tehokkaan lämmönjakelun kaupunkilaisille ja taajamiin. Putkisto, jolla on pitkä käyttöikä sekä matalat asennuskustannukset, antaa kaikkialla maailmassa sijaitseville kaupungeille tilaisuuden osoittaa toimivansa ympäristöystävällisesti uusiutuvan energian puolesta.