Med LOGSTOR TCO Tool beregnes Total Cost of Ownership på alle mulige valg af rørsystem på et netværk hvor dimensioner og kanal meter er foruddefineret.

I Total Cost of Ownership beregningen indgår Varmetabsomkostningen over perioden samt investeringsomkostningen i det præisolerede rørsystem, installations- og gravearbejde.

Installations- og gravearbejde er overslagspriser hvor der med en faktor kan justeres på disse.

Der kan således beregnes Total Cost of Ownership på dette rørsystem i forhold til følgende mulige valg

  • Enkeltrør
  • TwinPipe
  • Serie 1, 2 og 3
  • Rør med eller uden diffusionsspærre til sikring af uændret lambdaværdi over levetiden

Brugeren definerer selv forudsætninger såsom fremløbs- og returtemperatur, jordtemperatur, periode for beregningen, rente, energipris.

Det er muligt at foretage sammenligning mellem to udvalgte systemer og beregne Return of Investment.

For yderligere spørgsmål eller assistance, bedes du kontakte vores Product & Academy Manager Peter Jorsal - pjo@logstor.com

 

Klik for at åbne LOGSTOR TCO