Udviklingen i priserne for råvarer og transport

Som vi informerede om i juli har udviklingen i markedet for de fire hoved råvarer, der indgår i præ-isolerede rørsystemer været en anden end vi forventede ved starten af året. Total set har priserne holdt sig indenfor de estimerede rammer og vi er derfor i stand til at fastholde priserne i LOGSTOR Prisliste 02/18 frem til udgangen af 3. kvartal 2018.

I løbet af 3. kvartal er billedet dog blevet et andet. Råvarepriserne ligger fortsat på et højt niveau og udsigterne på den anden side af 3. kvartal lyder på, at globale og regionale betingelser vil ændre sig. Det sandsynlige resultat er mere volatile markeder og priser, der med kort varsel vil kunne stige.

De væsentligste faktorer er den accelererende handelskrig mellem USA, Kina og EU, og de indtil videre ukendte konsekvenser af Brexit.

Samtidig oplever vi også stigende transport omkostninger, som følge af høje energipriser, nationale restriktioner og generelt manglende kapacitet, ligesom udgifter til lønninger og produktion er stigende.

Samlet set betyder den nuværende situation og de tendenser vi ser, at det er nødvendigt at justere vores priser og en ny prisliste vil være gældende fra 1. oktober 2018.