Udviklingen i priserne for råvarer

Kundeinformation juli 2018

Markedet og priserne for de fire helt overordnede råvarer til produktion af præ-isolerede rørsystemer afhænger af udbud og efterspørgsel og en række globale omstændigheder. Det gør at sikre prognoser for pris udviklingen er temmelig vanskelige. Det gælder også situationen i første halvår af 2018, hvor priserne har udviklet sig noget anderledes end det vi forventede ved udgangen af 2017. Den totale effekt på priserne for præ-rør systemer er dog indenfor de forudsætninger og grænser, der lå til grund for priserne i LOGSTOR Prislisten 02/18. Hermed en kort beskrivelse af situationen for de fire råvarer.

  • Stål – prisen er steget mere end forventet og er nu ca. 5% højere end i det sidste kvartal af 2017. Den amerikanske told på europæisk stål efterlader et stort spørgsmål med hensyn til den fremtidige udvikling. Samtidig kan andre globale forhold også ændre situationen i uforudsigelige retninger.
  • Polytehylen – er det materiale, der anvendes til det udvendige kapperør og her har der i første halvdel af 2018 været en voksende global efterspørgsel på monomer (basis materiale for polyethylen) Det har gjort, at prisen har nået det højeste niveau i de sidste tre år. Yderligere stigninger i prisen for råolie vil påvirke prisen på monomer og dermed også på polyethylen.
  • Polyol/isocyanate – i første halvdel af 2018 har priserne for de to komponenter, der bruges til isoleringen, vist uforventede mønstre; men dog sandsynligvis også en vis stabilitet. 
    • Isocyanate – en uændret global forsyning kombineret med en lidt mindre efterspørgsel har resulteret i en lidt overraskende reduktion af priserne. Efter en periode med konstant stigende priser fra andet kvartal 2016 til fjerde kvartal 2017 blev den trend afbrudt i første kvartal 2018. I andet kvartal 2018 er prisen ca. 9% lavere end sidste kvartal 2017
    • Polyol – her følger prisen normalt en parallel udvikling i forhold til prisen for isocyanate; men i første kvartal af 2018 har der været et skift i dette mønster, da prisen på polyol er steget. Sammenlignet med fjerde kvartal 2017 er prisen i andet kvartal 2018 ca. 3% højere

Konklusionen er, at vi i tredje kvartal ikke forventer væsentlige ændringer i priserne for råvarer. LOGSTOR Prisliste 02/18 vil derfor i denne periode fortsat være vores basis for tilbud og ordrer.