Projekt Lisbjergledning ved Århus

Ca. 8000 m rør i DN 800 i kappe 1000, ca. 140 stk. fittings og der anvendes PlateJoints som svejsemuffe. Selve tiden for etablering er fra august 2014 til marts 2016. LOGSTOR serviceafdeling monterer alle mufferne og vi har Morten Jakobsen som fast tilsyn fra LOGSTOR på projektet.

Rådgiver for Århus Affald Varme på projektet er NIRAS. NIRAS har projekteret og afviklet udbuddet. NIRAS står ligeledes for tilsyn og sikkerhed på pladsen. Lisbjerg projektet ledes af entreprenøren Barslund A/S som en totalentreprise. Som smed har Barslund indgået en aftale med TREFOR Entreprise, Århus afdelingen.

Transmissionsledningen ender med at forbinde affaldsværket i Lisbjerg (Århus nord) med en tidligere anlagt og ældre transmissionsnet ligeledes i den nordlige bydel. Det hele er et led i Århus’s plan om at forbinde de mange værker i Århus i et net af forsyningssikkerhed. Som en anden og meget større del, om- og udbygges affaldsforbrændingen i Lisbjerg som et sideløbende projektet. 

Projektet omkring transmissionsledningen forventes af være færdig leveret i indeværende år, og afsluttet anlægsmæssigt i foråret 2016.

Min rolle på projektet er at sørge for at LOGSTOR har styr på vores del af leverancerne og koordinere montagen af muffer sammen med LOGSTORS serviceafdeling. Som projektleder deltager jeg i byggemøder 1 gang  ugentligt. Sikkerhedsmøder og tekniske afklaringer og spørgsmål fylder også ud i kalenderen.

 

Morten Jakobsen

Projektleder, salg DK 

Tel +45 9966 1000

Cell +45 9966 1106