Priser for råvarer til polyurethan isolering – kernen i LOGSTOR præ-rør systemet – fortsætter en opadgående trend.

MDI er den væsentligste komponent i polyurethan isoleringen.
Prisen for MDI har været konstant stigende i de sidste tolv måneder og er nu omkring 50% højere end samme tid sidste år.

Stigningen skyldes en kombination af reduceret udbud og større efterspørgsel. 

På globalt plan er antallet af udbydere meget begrænset og vedligehold af anlæg har betydet produktionsstop med reduceret kapacitet og udbud til følge. Samtidig er efterspørgslen på verdensplan stigende.

Udover højere pris er der i en sådan situation altid risiko for mangel på råvaren. Følgen kan være længere leveringstider i lighed med det vores branche oplevede for HDPE for to år siden.

Polyol er den anden store komponent i polyurethan isolering. Prisen for polyol var stabil i 2016; mens 2017 har vist stigninger. Udviklingen er parallel med udviklingen i prisen for MDI. Dog mindre dramatisk. Årsagen er generel større efterspørgsel; mens vi for tiden ikke ser nogen risiko for reduktion i udbud.

Med baggrund i det vil vi justere priserne for LOGSTOR præ-rør systemet i tredje kvartal 2017.

Vi ser frem til at fortsætte en meget travl højsæson 2017 i tæt samarbejde med vores kunder og dermed bidrage til udvidelsen af fjernvarmeforsyningen. Til gavn for såvel mennesker som miljø.