Ny projekteringsmanual

LOGSTOR er leverandør af markedets mest energieffektive, præisolerede rørsystemer til fjernvarmen, som kan operere problemfrit og sikre de laveste totalomkostninger i hele rørsystemets levetid.

En forudsætning for dette er, at rørsystemet projekteres korrekt i forhold til de belastninger, som systemet udsættes for.
LOGSTOR’s kunder har altid kunnet søge teknisk rådgivning og support hos LOGSTOR i forbindelse med projektering af sit rørsystem. En gruppe af LOGSTOR’s mest erfarne teknikere har nu samlet deres viden i en omfattende projekteringsmanual, der kan betragtes som en lærebog i statisk udlægning af fjernvarmerør.  
Projekteringsmanualen bygger på standarden EN 13941 ”Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme” samt LOGSTOR’s ”best practice”.

Projekteringsmanualen er udarbejdet med det formål, at den skal være let at anvende, men samtidig dække de komplekse, tekniske krav i EN 13941.
Transmissions- og distributionsnet, som projekteres med grundlag i LOGSTOR’s projekteringsmanual, vil have en statisk levetid på minimum 30 år, det forventes dog at rørsystemet har en længere levetid.
LOGSTOR’s teknikere står gerne til rådighed med vejledning i brug af manualen, eller med rådgivning i de særlige situationer, hvor projekteringsmanualen ikke dækker.

Den udgivne manual omhandler projekteringsreglerne for fjernvarmesystemer udført med enkeltrør, og en tilsvarende projekteringsmanual for TwinPipe er under udarbejdelse.
En ny projekteringsmanual, som omhandler overvågning af rørsystemer med LOGSTOR Detect er ligeledes under udarbejdelse.
Projekteringsmanualerne for henholdsvis TwinPipe og LOGSTOR Detect udgives i foråret 2016.

For download af manualen, klik her