LOGSTOR introducerer ny prisstruktur

LOGSTOR introducerer ny prisstruktur

Med det formål at reducere kompleksiteten i vores globale pris- og rabatstruktur introducerer vi med virkning for ordrer placeret fra og med 1. januar 2019 en ny prisliste. Her vil bruttopriserne vil være kraftigt reducerede i forhold til nuværende prisliste, og vil blive fulgt op med en tilpasning af vores rabatstruktur.

 

Vi mener, at en sænkning af bruttopris og rabat vil være en gensidig fordel for vores kunder og os. Det vil give større gennemsigtighed med fokus på den faktiske netto pris og mindre på størrelsen af rabatten. Forhåbentlig vil det gøre det lettere for vores kunder at arbejde med prislisten og kalkulere egne projekter.

 

Gennem enkelhed og transparens styrker vi også vores fælles basis for samarbejde og partnerforhold.

 

Samtidig med forenklingen af pris- og rabatstrukturen er det nødvendigt med en mindre justering af priserne, fortrinsvist drevet af stigende omkostninger til transport, el og lønninger.

Priserne for de fire hovedråvarer ligger fortsat på et højt niveau og har en prisdannelse, der er følsom overfor globale og regionale påvirkninger.

Den fortsatte handelskrig mellem USA og Kina, Brexit og mangel på arbejdskraft i visse sektorer skaber usikkerhed om udviklingen i råvarepriser og omkostninger i 2019, og det kan ikke udelukkes at det vil lede til yderligere prisjusteringer i løbet af 2019.

 

I tilfælde af spørgsmål vedrørende den nye pris- og rabatstruktur venligst kontakt den LOGSTOR salgsansvarlige i dit område.

 

Den nye prisliste vil ultimo december 2018 være tilgængelig på vores hjemmeside.