LOGSTOR bidrager til etablering af en ny fjernvarmeledning i Vejle

” Vi har netop afsluttet etablering af en ny fjernvarmeledning, så beboerne i Skudehavnen i Vejle endelig kan få fjernvarme i radiatorerne”, lyder det fra Vejle Fjernvarmes direktør, Jesper Wolsgård.

Indtil nu har radiatorerne i de 120 boliger, der er tilmeldt fjernvarmen, været forsynet fra en midlertidig varmecentral på naturgas. Det skyldes, at fjernvarmen til området ikke kunne etableres, før beboerne flyttede ind. Bygherren vil gerne have området forsynet med fjernvarme, da denne opvarmningsmetode er billig, nem og ikke desto mindre miljøvenlig.

Grundet vores energieffektive rør, blev LOGSTOR valgt som rørleverandør til projektet med en samlet strækning på 1.800 meter, og bidrager dermed til fremtidens grønne infrastruktur.  

Projektet bød ligeledes på etablering af en speciel strækning, hvor der skulle bores fjernvarmerør under Vejle Å. Der er tale om underføring af 2 stk. foringsrør på 450 mm, hvor der er inden i blev trukket fjernvarmerør med kappe på 315 mm.

For at sikre projektets succes, har Vejle Fjernvarme allieret sig med LOGSTOR A/S, Arkil A/S og Kemp & Lauritzen A/S, der har stået for udførelsen. Østergaard A/S har udført underboringer, og COWI A/S har sørget for projektering og tilsyn.

For yderligere information om projektet, kontakt venligst:

Vejle Fjernvarme: Jesper Wolsgård, Direktør - jwo@vejlefjernvarme.dk
LOGSTOR: Claus Kammersgaard, Områdechef Sønderjylland - cka@logstor.com