Lederskifte i LOGSTOR Academy

Efter 24 års tro tjeneste, har Claus F. Hansen valgt at gå på pension, og overdrager dermed sin plads til Erik Toelberg.

Claus har gennem årene været et kæmpe aktiv for LOGSTOR, han har gennem kurser, interne såvel som eksterne, bygget stærke LOGSTOR relationer over hele verden - fra Grønland og Canada til Hong Kong og Uruguay. Claus har altid med stor flid og entusiasme forklaret vore kunder om LOGSTORs fortræffelige produkter, og vigtigheden af at bruge certificerede montører. Claus har endvidere udbygget vores kursusmateriale og kurser – sidst med vores nye kursus i ekstrudersvejsning.

I nedestående findes en beskrivelse af LOGSTOR Academy og afdelingens planer for fremtiden – herunder skiftet til afdelingens nye leder Erik Toelberg.

 

LOGSTOR Academy - DK