Justering af priser for LOGSTOR produkter

Mens de fleste lande fortsat kæmper med de sundhedsrelaterede følgevirkninger fra Coronapandemien, er verdensøkonomien i hurtig bedring med en stærk og hidtil uset efterspørgsel på råvarer til følge. Mange industrier står overfor manglende forsyninger kombineret med hurtigt stigende priser.

I vores sektor har vi observeret støt stigende priser siden sidste kvartal af 2020 med yderligere acceleration i starten af 2021. Alle prognoser viser, at dette vil fortsætte gennem 2021.

LOGSTOR har langvarige aftaler med de bedste leverandører af råvarer og har været i stand til at sikre forsyninger til enhver tid – selv tilbage i 2020 da mange forsyningslinjer var svært udfordret af pandemien.

Med omkring 85% af LOGSTORs vareforbrug baseret på stål (medierør), polyurethanskum (isolering) og polyethylen (kapperør), som alle er påvirket af stigningerne, annoncerer LOGSTOR nu en overordnet prisstigning på 12-18%afhængig af produktkategori og specifikke projekt. Dette effektueres for nye ordrer placeret efter 5. februar.

Fjernvarme er i vækst og bidrager både til økonomisk opvarmning af mange hjem såvel som de vigtigste klimamål for reduceret CO2 udledning, transformation til vedvarende energikilder samt øget energieffektivitet. Fjernvarme er indiskutabelt vejen til et grønnere samfund – og vi er engagerede i at levere vores del.

Nogle fakta om råvarer:

Polyol/Isocyanat, de to hovedkomponenter til skumisolering, er steget. Isocyanat har set en meget stejl stigning siden januar med 15% over december. Der er ingen udsigt til at udviklingen bremser. I stor udstrækning har polyol fulgt udviklingen for isocyanat, dog på et lidt lavere niveau – omkring 5% stigning siden december. Vi forventer en fortsat prisstigning i 2021 på linje med isocyanat.

Stål udgør den største del af systemet. Stigningerne har været stabile gennem det sidste kvartal af 2020, men i løbet af december og januar er de accelereret med mere end 25%. Specielt for stål er der mange betydende faktorer for niveauet, men generelt er der større efterspørgsel end udbud, og den udsigt forventes at fortsætte i 2021.

Polyethylen, plasticgranulatet til kapperør, har fulgt en 12% stigning siden december 2020.

Vi er naturligvis ikke i stand til at forudsige tingenes gang med stor sikkerhed for hele året, men begrænsninger i levering og høj efterspørgsel kommer til at fortsætte i første halvår med opadgående priser til følge.

Baseret på ovenstående bliver ni nødt til at justere vores priser, og vi vil løbende holde dig informeret om udviklingen gennem 2021.

For yderligere detaljer om den nuværende situation eller de nye priser beder vi dig om at henvende dig til din sædvanlige kontakt i LOGSTOR.

Vi takker dig for at være kunde hos LOGSTOR, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 

Med venlig hilsen
LOGSTOR

Kim Christensen, CEO

 

PDF version