Invitation til dialogmøder med LOGSTOR

Invitation til dialogmøder
- Energioptimering af dit fjernvarmenetværk sammen med LOGSTOR

Energioptimering er et hot emne! På LOGSTOR fokuserer vi konstant på at optimere systemer med henblik på at reducere varmetabet mest muligt, hvilket er med til at sikre laveste Total Cost of Ownership samt lavest mulig CO2 aftryk. 

Med andre ord, omsætter vi innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling og vækst i fjernvarmebranchen.

I forlængelse heraf, vil vi derfor gerne invitere virksomheder, med interesse for ovenstående, til dialogmøder med vores eksperter, som kan yde vejledning i, hvordan vi sammen kan nå målet om den grønne fremtid.

Det drejer sig både om etablering af ny fjernvarmesystemer, hvor det er muligt fra starten at træffe de rigtige langsigtede valg (Total Cost of Ownership), men også ved renovering af eksisterende gamle systemer. I forbindelse med renoveringsprojekter kan der opnås store varmetabsbesparelser med en væsentlig effekt på energieffektiviteten og CO2 udledningen, og dette skal ses i sammenhæng med, at flere måske ikke holder den renoveringstakt man burde, og i stedet skubber behovet for renovering foran sig.

Fysiske eller online møder
Baseret på ovenstående, har vi udvalgt tre relevante emner, som vores eksperter gerne vil rådgive dig i:

Designvalg = 1 times møde med Gert
Det rette design i forhold til de driftsforhold (temperaturer, tryk, variationer mm.) som systemet skal udsættes for er afgørende for levetiden på systemet, og kan have stor indflydelse på investerings-omkostningen.

Gert vil fokusere på vigtigheden af det rette designvalg, og sammen vil I analysere jer frem til, hvad der er optimalt for netop dit fjernvarmenetværk.

Komplet varmetabsberegning = 1 times møde med Bjarne
Fjernvarme er lig med grøn fornuft! Derfor er et korrekt valg af rørsystem til fjernvarme med til at sikre den mest energiøkonomiske drift og optimal leveringssikkerhed hos forbrugeren.

Bjarne vil introducere dig for LOGSTOR Calculator, som er branchens mest præcise program til beregning af energitab. Uanset om det drejer sig om etablering af nyt ledningsnet eller om et renoveringsprojekt, vil Bjarne vise dig hvordan du opnår det lavest mulige varmetab, og hvorledes valg af system foretages med baggrund i en vurdering af de totale omkostninger i levetiden.

Asset management = 1 times møde med Peter
I løbet af de senere år er asset management blevet et populært og nødvendigt koncept inden for fjernvarme, og med sin årelange erfaring vil Peter nedbryde konceptet, ved blandt andet at tage højde for vigtigheden af planlægningsfasen, der er en afgørende faktor for, at sikre værdien af dit fjernvarmenetværk.

Peter vil ligeledes guide dig igennem anlægs- og driftsperioden, og komme med forskellige input til hvorledes det sikres, at man får den levetid på systemet, som vi forventer, uden unødvendige store reparationsomkostninger.

Hvornår? 
Hele juni måned vil vi være til din rådighed, og vi inviterer dig derfor til et afslappet dialogmøde om netop dine behov. Vi hjælper dig med at analysere den bedste løsning og dermed træffe det rigtige valg!

Send en mail til vores eksperter og book et møde til et af de yderst relevante emner:

 

Designvalg med Gert
Gert Lund, Technical Expert - System Design
glu@logstor.com

Komplet varmetabsberegning med Bjarne
Bjarne K. Jepsen, Technical Manager - System design
bkj@logstor.com

Asset management med Peter
Peter Jorsal, Product & Academy Manager
pjo@logstor.com

 

Vi glæder os til at høre fra dig!