De svenske konkurrencemyndighedernes beslutning vedrørende LOGSTORs opkøb af Powerpipe Systems

I forlængelse af annonceringen fra 9. september 2015 om LOGSTORs opkøb af Powerpipe Systems, som er en svensk-baseret førende leverandør af præisolerede rørsystemer, har de svenske konkurrencemyndigheder (SCA) nu afsluttet deres anden fase af undersøgelsen af transaktionen.
SCA har desværre besluttet at udstede en stævning ved Stockholms byret, hvori de anmoder retten om at forbyde transaktionen. I sådanne tilfælde hvor SCA går imod en fusion, er dette en standardprocedure i godkendelsesprocessen. LOGSTOR er ikke enig i SCA’s vurdering og vil herefter evaluere SCA’s standpunkt og vurdere evt. kommende tiltag.